Asian Winter Games – Sapporo 2/19-2/26 Rosters

Japan Pos Age Height Weight
Yutaka Fukufuji G 34 185 80
Yuto Ito G 25 171 69
Takuto Onoda G 24 178 72
Yosuke Haga D 25 174 78
Ryo Hashiba D 30 179 78
Ryo Hashimoto D 24 177 74
Keigo Minoshima D 20 181 83
Kazumasa Sasaki D 27 179 80
Hiroto Sato D 23 171 72
Takafumi Yamashita D 29 178 84
Makuru Furuhashi F 23 174 72
Yushiroh Hirano RW 21 183 91
Takuma Kawai LW 28 181 94
Shuhei Kuji W 29 170 77
Masahito Nishiwaki W 32 178 80
Daisuke Obara C 35 177 81
Kenta Takagi RW 23 184 95
Seiji Takahashi W 23 174 78
Go Tanaka C 33 172 72
Yuri Terao RW 21 173 86
Hiromichi Terao LW 27 173 76
Hiroki Ueno C/LW 30 178 82
Takuro Yamashita RW 28 183 83

Leave a Reply